CHỦ TỊCH AIC HOLDINGS (SƠN JIPI) TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

CHỦ TỊCH AIC HOLDINGS (SƠN JIPI) TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Link báo Đại biểu Nhân dân đưa tin: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/trien-khai-dong-bo-nghi-quyet-moi-cua-bo-chinh-tri-ve-doi-ngu-doanh-nhan-i346211/

Vừa qua, ngày 10.10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, Ông Nguyễn Tiến Thắng – Phó tổng Thư ký hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch AIC Holdings đã có cơ hội ngồi cùng Báo Đại biểu Nhân dân để nói lên suy nghĩ của mình về việc áp dụng Nghị quyết số 41-NQ/TW vào thực tiễn quản trị doanh nghiệp.

Theo ông: “Chỉ có đạo đức trong kinh doanh mới tạo ra được một doanh nghiệp bền vững, một dân tộc hùng cường.”

Luôn lấy giá trị đạo đức làm cốt lõi trong phát triển doanh nghiệp, AIC Holdings (Sơn JIPI) luôn cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất như hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn xanh, thân thiện với môi trường và người sử dụng. Đồng thời các Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS K:5663; Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015…cũng được ứng dụng vào sản xuất để cho ra các sản phẩm chất lượng, an toàn.

Nghị quyết 41-NQ/TW đã mở ra triển vọng mới cho sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Ông Nguyễn Tiến Thắng hy vọng Nghị quyết sớm được áp dụng và thực hiện xuyên suốt, đồng bộ từ trong nhận thức và hành động của cấp quản lý. Đồng thời nên có đường dây nóng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuyên về phản ánh sự nhũng nhiễu, tham nhũng, cố ý làm trái của cán bộ cấp cơ sở liên quan đến hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.

Bình luận

Share this post


Contact Me on Zalo
1800 9059