Tin tức-sự kiện

8 tháng: Tiêu thụ xi măng đạt 51,81 triệu tấn

20/09/2017 - 02:13

Trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 39,17 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ; xuất khẩu khoảng 12,64 triệu tấn; Tồn kho tháng 8/2017 khoảng 3,4 triệu tấn, chủ yếu là clinker.

Riêng trong tháng 8, lượng xi măng tiêu thụ đạt khoảng 6,08 triệu tấn, tăng 4% so với tháng 8/2016 và lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt 4,58 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ.

Theo nhận định chung của các chuyên gia, mức tiêu thụ xi măng tại thị trường trong nước dù có tăng nhưng khá chậm. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do ảnh hưởng của giá cát tăng đột biến từ 50-200% làm nhiều công trình xây dựng bị giảm, hoãn, cùng với đó là mưa kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình.

 

Sưu tầm bởi bộ phận thông tin và truyền thông Công ty CPLD Sơn Nhật Bản.