Giới thiệu

Giới Thiệu Công Ty

Tên Công Ty: Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Sơn Nhật Bản

Văn Phòng Giao Dịch: Tầng 4,Tòa nhà Upsway số 9/19 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhà Máy sản suất: Khu Công Nghiệp Tam Hiệp- Thanh Trì- Hà Nội

Video